Meie lasteaiast

Ajalugu


Võnnu Lasteaed avati 03.03.1975 Võnnu sovhoosi lasteaiana. Tööd alustas 2 ööpäevaringset rühma. 1982. aastal sai lasteaed juurdeehitisena saali ja 4 rühma. Kokku töötas nüüd lasteaias 6 rühma. Lapsi toodi Võnnu lasteaeda ka Luunjast, Mäksalt ja Võõpstest.

1991. aasta  sügisest haldas lasteaeda Võnnu Vallavalitsus. Tööle jäi  3 rühma. Lasteaia töötajate algatusel korraldati 2002. aastal nimekonkurss sobiva nime leidmiseks. Alates 2002. aasta 25. oktoobrist kannab lasteaed  Värvukese nime, sellega seoses said rühmad samuti endale kaunid nimed: Oravakesed, Lepatriinud ja Mesimummid. 

Võnnu vallas oli palju lapsi ja tekkis vajadus uue rühma moodustamiseks. 22.augustil  2016. aastal avati uus värskelt remonditud rühm. Nime valikul sai  määravaks rühma veranda all elav siilike. Nii tuli Siilikese nimi ise meie juurde.

2017.  aastast  haldab Võnnu lasteaeda Värvuke  Kastre Vallavalitsus.

Võnnu Lasteaed avati 03.03.1975 Võnnu sovhoosi lasteaiana. Tööd alustas 2 ööpäevaringset rühma. 1982. aastal sai lasteaed juurdeehitisena saali ja 4 rühma. Kokku töötas nüüd lasteaias 6 rühma. Lapsi toodi Võnnu lasteaeda ka Luunjast, Mäksalt ja Võõpstest.

1991. aasta  sügisest haldas lasteaeda Võnnu Vallavalitsus. Tööle jäi  3 rühma. Lasteaia töötajate algatusel korraldati 2002. aastal nimekonkurss sobiva nime leidmiseks. Alates 2002. aasta 25. oktoobrist kannab lasteaed  Värvukese nime, sellega seoses said rühmad samuti endale kaunid nimed: Oravakesed, Lepatriinud ja Mesimummid. 

Võnnu vallas oli palju lapsi ja tekkis vajadus uue rühma moodustamiseks. 22.augustil  2016. aastal avati uus värskelt remonditud rühm. Nime valikul sai  määravaks rühma veranda all elav siilike. Nii tuli Siilikese nimi ise meie juurde.

2017.  aastast  haldab Võnnu lasteaeda Värvuke  Kastre Vallavalitsus.