Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/423042022012?leiaKehtiv

 

Lasteaeda vastuvõtu või lahkumise taotluse esitamise keskkond ARNO

https://piksel.ee/arno/kastre/avaleht

Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/423042022012?leiaKehtiv

 

Lasteaeda vastuvõtu või lahkumise taotluse esitamise keskkond ARNO

https://piksel.ee/arno/kastre/avaleht