Tervist edendav lasteaed


Võnnu Lasteaed Värvuke kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade Liitu alates 2013. aastast. Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui töötajatele heaolu toetavad tingimused. Ka meie lasteaia eesmärk on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad nii laste kui personali heaolu ja tervist. Oma igapäevastes toimingutes oleme selle sidunud erinevate tegevuste ja valdkondadega. Värvupere moto on: IGA ILMAGA ÕUE, SIIS TULEB TERVIS PÕUE !

 

Võnnu Lasteaed Värvuke kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade Liitu alates 2013. aastast. Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui töötajatele heaolu toetavad tingimused. Ka meie lasteaia eesmärk on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad nii laste kui personali heaolu ja tervist. Oma igapäevastes toimingutes oleme selle sidunud erinevate tegevuste ja valdkondadega. Värvupere moto on: IGA ILMAGA ÕUE, SIIS TULEB TERVIS PÕUE !